KezdőlapnakDr. Morvai Krisztina Dombóváron

Uhl Antalra emlékezünk 1902-1982

 

Uhl Antal 1902. január 16-án született Mohácson. Iskoláit szülővárosában és Pécsett végezte. 1924. június 22-én szentelte pappá gr. Zichy Gyula püspök. Papi működésének első állomása Bakóca volt. A francia kötődésű Mayláth család kihelyezett káplánjaként tökéletesíthette nyelvtudását. Itt ismerkedett meg a családnál gyakornokoskodó Fekete Istvánnal, a későbbi íróval, aki két évet töltött el a birtokon. A nemesi családnál megkötött barátságuk életre szóló volt. Ugyan útjaik elváltak, mert Uhl Antalt Hőgyészre, majd Pécsváradra helyezték, Fekete István pedig vezető gazdatiszt lett Ajkán.

1932-ben a gazdasági válság miatt sokan vándoroltak ki Franciaországba. A nyelvet jól beszélő papot kerestek, így Uhl Antal megpályázta ezt a lehetőséget. Lille-be került, ahol a magyar kolónia lelkésze lett. Itt számos kulturális és vallási rendezvényt szervezett, erősítve a két nép barátságát.

1941. március 15-én foglalta el új állomáshelyét, mint Párizs magyar lelkésze. S egyben megkezdte embermentő tevékenységét is. Több száz zsidó családot mentett meg a deportálásoktól, haláltáboroktól. De német tisztet is ápolt, illetve hazajuttatott, megmentve a hadifogságtól. 1942 októberében a Gestapó házkutatást tartott nála, mely során az okmányok, űrlapok egy részét lefoglalták. November kapta meg az értesítést, hogy XII. Pius pápa augusztus 13-án pápai káplán címmel tüntette ki.

1943. január 8-án tartották a hadbírósági tárgyalást a német katonai törvényszéken, ahol zsidópártolás, okiratcsempészés miatt öt hónap börtönre ítélték, de a bíró ideiglenesen szabadlábra helyezte, mivel kevés bizonyíték állt rendelkezésre. Ekkor a Magyar Kormány táviratilag hazarendelte. Február 7-én végleg elhagyta Párizst. Még ebben az évben Virág Ferenc pécsi püspök ideiglenes adminisztrátornak nevezte ki Baranyaszentgyörgyre. A pár hónapnyi itt tartózkodásból végül 39 év lett.

1946. december 12-én a Pécsi Ügyészségre idézték németpártolás miatt, mert felemelte szavát a kitelepítések módja miatt. Nemcsak lakásában költöztetve mentett meg egy családot a kitelepítés elől, hanem számtalan szegény családot látott el élelemmel az 50-es években. 1958-ban találkozhatott ismét Fekete István íróval és 1970-ig minden évben egy hónapot töltött az író- felesége, Edith asszony társaságában- Baranyaszentgyörgyön, Uhl Antal plébánialakjában. E látogatásokról többször is megemlékezett nagy magyar írónk és számtalan felvétel is készült, melyek megtalálhatók a dombóvári Fekete István Múzeumban.

1971. április 7-én Címzetes vaskaszentmártoni préposttá nevezték ki. Életmentő tevékenységét elismerve többször is meghívták a Magyar Rádióban, a Pécsi Körzeti Stúdióba, a Vatikáni Rádióba. Számos újságcikk is megjelent róla. De ő maga is sok-sok előadást tartott Budapesten, Pécsett és közölte írásait az Új Ember katolikus hetilap is. 1982. január 19-én az Országos Béketanács kitüntette "A Békéért" érdeméremmel. A Zsidó Hitközség ezüst poharat, Dr. Cserháti József püspök pedig miséző kelyhet adományozott neki.

1982. április 10-én, nagycsütörtökön este adta vissza lelkét a Teremtőjének. Április 16-án helyezték örök nyugalomra Mohácson a családi sírboltba.

2012. április 11 -én Baranyaszentgyörgyön a 30 éve elhunyt papra emlékeztek. A zsúfolásig megtelt templomban Rosner Zsolt sásdi plébános köszöntöte a helyi, sásdi, dombóvári és a környező települések, volt filiák híveit, a paptestvéreket és a megjelent rokonokat.

A szentmisét Dr. Udvardy György megyéspüspök celebrálta. Szentbeszédében többek között megemlékezett Uhl Antal példás életéről és munkásságáról, aki köztudottan minden rendszerben Ember tudott maradni. Életeket mentett a nácizmus alatt Párizsban, de segítette a szegényeket itthon és a német kitelepítések ellen is felemelte a szavát. Majd Rostás Jenő dombóvári apát- plébános emlékezett Uhl Antalra, akit személyesen is ismerhetett, hiszen ő követte a nagy elődöt a baranyaszentgyörgyi plébánián, ahol 20 évig szolgálta az itteni falvak híveit.

Az akkori megemlékezés koszorúzással zárult. Szobránál elhelyezték virágaikat volt hívei, a község Önkormányzata, Dr. Udvardy György megyéspüspök és a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület.

Életútja és példája révén nem véletlenül a műsorszerkesztők és hűséges hívei is az „üldözöttek papjának,” akiért a zsinagógákban is imádkoztak világszerte. Halálának 10. évfordulóján emléktáblát avattak tiszteletére. A templomot övező teret pedig róla nevezték el. 1995-ben szobrot állítottak a hálás hívek. A bronzból készült szobrot Mayer Mihály megyéspüspök és Dr. Schönberger András pécsi főrabbi áldották meg.

Halálának 35. évfordulója alkalmával Mohácson is megemlékeznek Uhl Antalról. Szülőházán emléktáblát helyeznek el, május 5-én, majd a résztvevők felkeresik sírját és szentmisét is bemutatnak emlékére. A baranyaszentgyörgyi polgármester, Eizemann János kezdeményezését, Szekó József mohácsi polgármester is támogatja. Természetesen Baranyaszentgyörgyön is szentmisével emlékeznek, illetve koszorúzást is tartanak szobránál, április 23-án.

Felemelő érzés fogott el, amikor minezekről a megemlékezésekről tudomást szereztem, mert köztudott, életének felét ebben a baranyai faluban töltötte el, beletörődve abba, hogy a fényes Párizs után is van élet, mint ahogy mondta: "Ott is az Istent szolgáltam, meg itt is!"


Dombóvár, 2017. március 19.

Bodó Imre
alapító, elnök
Vissza a hírekhez                  Vissza a főoldalra