KezdőlapnakFekete István

A 260 éves fogadalomról tettek tanúbizonyságot Göllében

 

A temetőben lévő Szent Vendel kápolnánál gyűltek össze a göllei és környékbeli hívek emlékezve az elődök hitére, munkájára és az 1754-es marhavész járványra, mely akkor igencsak megtizedelte a jószágállományt. Azóta a településen ez a nap fogadott ünnep.
Szalai Jeremiás prépost-plébános az idei évben Németh Antal zombai plébánost kérte fel a szentbeszéd megtartására. Istennek legkedvesebb pásztoráról,Szent Vendelről, példás életéről beszélt a vendég, de szólt a göllei ősök elszántságáról és hitéről, a szeretet összetartó erejéről. Kiemelte, hogy mi is imádkozzunk a későbbi nemzedékekért, mert elődeink is ezt tették. Azért lehetünk ma itt, mert ők bíztak a Teremtőben és a jövőben. Tehát nekünk is szüntelenül kell imádkoznunk a következő generációkért, hogy hitben megerősödve, boldogan élhessenek majd ezen a tájon. A családról, mint a társadalom alapjáról is szólt az ide zarándokoltakhoz. Szükségesnek tartja, hogy a család együtt imádkozzon és járjon el a templomba, mert gyermekeink így lesznek vallásosak felnőtt korukban is. A felebaráti szeretetről és az ellenfelek tiszteletéről is megemlékezett.

"Isten nélkül nincs magyar jövő, Krisztus útja az egyetlen út számunkra is"- mondta.

A szentmise végén a hívek Nyerges Péter kántor vezetésével elénekelték a himnuszokat a Szent Vendelnek könyörgésére című egyházi éneket.
Németh Antal zombai plébános megállt a kápolna tövében a 10 éve végső nyughelyet talált Fekete házaspár sírjánál. Imádkozott a nagy magyar író és felesége lelkiüdvéért.

Jómagam is minden évben elzarándokolok szülőfalumba. 35 éve élek Dombóváron, de csak egyszer hiányoztam, amikor a 90-es évek elején köztisztviselői vizsgát tettem Szekszárdon. Megjegyzem lélekben akkor is ott voltam a göllei hívek között. Erre az emlékezésre kötelez hitem, az elődeim tisztelete, verejtékes munkája és a jövőbe vetett bizodalmam is.

Vissza a hírekhez                  Vissza a főoldalra