KezdőlapnakFekete István

Grafológiai jellemrajz Fekete Istvánról

 

Az író kiforrott stílusban, masszív szépérzékkel, botlások és bizonytalan mozdulatok nélkül alakítja sorait. Tisztában van jelleme értékeivel és képességeivel, ezért bízik magában. Aktív, energikus, tettre kész egyénisége mindenről kialakult véleménnyel bír, amit nem rejt véka alá. Bátran, magabiztosan tör céljai megvalósítására, logikusan látja át a helyzeteket, így nincs szüksége támaszra. Önállóan irányítja sorsát.
Szellemileg szabad, tud fontossági sorrendet alkotni feladatai között és energiáit is gazdaságosan osztja be. Nem esik nehezére a küzdelem, a megmérettetés, nem fél a felelősségvállalástól, nézeteiért kiáll. Szívósan, kitartóan, állhatatosan, nagy erőket mozgósítva halad, dolgaiba beleszólást ritkán tűr. Akarata szilárd, igazságérzete fejlett. Életfelfogása reális, találékony, gyakorlatias, gyorsan felismeri az összefüggéseket. Kiváló szervező, irányító, domináns szerepek vonzzák. Az esetek többségében a feszes akarat vezeti, érzelmein, hangulatváltozásain, indulatain fegyelmezetten uralkodik. Vonalvezetése magas fokú kötelességtudatról, igyekezetről és módszerességről árulkodik. Nem ismeri az üresjáratot, a semmittevés türelmetlenné teszi. Dolgozik – sokkal tovább és keményebben, mint mások -, produkál, hatékony és eredményes szeretne lenni minden életterületen. Nyomasztja, ha nincs ideje mindenre.
Belső feszültségeit tettvággyá alakítja, így hatalmas energiakészlettel gazdálkodhat. Öntudatos jellemként sosem veszti el önkontrollját, bármelyik pillanatban teljes készültséggel áll a legváltozatosabb feladatok megoldásának szolgálatába. Tervez, meggondol, előre lát, végrehajt, elrendez, ám lelkét is felvértezte. Fájdalmait, esetleges csalódásait intellektuálisan elhárítja, a személyét érintő lényegi kérdésekben megtartja a három lépés távolságot.
Nem zárkózik el a külvilág elől, fontos számára, hogy emberek vegyék körül, akik meleg érzelmeket csempésznek életébe. Nem zavarja, ha a figyelem középpontjába kerül. Amellett, hogy szereti a magányos pillanatokat, az elmélyüléshez nélkülözhetetlen csendet, szüksége van mások elismerésére, figyelmére, szeretetére.. Éles kritikai érzékkel rendelkezik, önmagára is igényes, de a körülötte élőknek is magasra teszi a mércét. Megbízható, szorgalmas egyénisége semmilyen tevékenységét nem hagyja félbe, és ezt másoktól is elvárja. Mindig szilárd álláspontra helyezkedik, nem engedi, hogy helyette döntsenek. Kemény, ellenálló ember, aki tud harcias lenni és a makacsság sem idegen természetétől. Nehéz elnyerni bizalmát.
Arra törekszik, hogy kommunikációja érthető, világos formát nyerjen, hogy megnyilatkozásai egyértelműek legyenek. Diszkrét, apró gesztusok, finom utalások jelzik kordában tartott erős emocionális töltését, érzelmi életének gazdagságát.
Önbizalma hatékonyságának alapfeltétele, pozitív én-képpel bír. Reakcióit, viselkedését képes ellenőrzése alatt tartani, így objektív szemléletmód kialakulását teszi lehetővé. Én védelme erős, a zavaró külső körülmények nem billentik ki egyensúlyából. Adottságait igyekszik maximálisan kihasználni, fogékony az új információkra. Nem keresi a konfliktushelyzeteket, de nem is menekül el, határozott fellépéssel képes megvédeni önmagát. Erőteljes ösztönös késztetései mellett igazodik a valóság körülményeihez, vitalitása, mozgásigénye, természethez való vonzódása azonban jelzi, hogy intenzív ösztönerők munkálkodnak személyiségében annak ellenére, hogy ezt mindennapi cselekedeteiben nem hirdeti.

Utassy Zsuzsanna
grafológusVissza a hírekhez                  Vissza a főoldalra