KezdőlapnakDr. Morvai Krisztina Dombóváron

20 éves a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület

 

A dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület elnöksége és tagsága nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm olvasóinkat!

Mielőtt egyesületünk rövid bemutatására rátérnék meg kell említeni az előzményeket is. Köztudott, hogy Fekete István nem Dombóváron, hanem Göllében született. Az író özvegyével, Piller Edittel évekig leveleztem és ő hívta fel a figyelmemet, hogy úgy emlékszik, hogy az apósa, Fekete Árpád itt született. Elmentem Farkasdi András apát úrhoz, akivel megnéztük a régi anyakönyveket és valóban itt látta meg a napvilágot, 1863. október 5-én, a Dombóvár 12. sz. házban, Fekete Antal uradalmi építész gyermekeként. Akkor azt is megtudtam, hogy Fekete Antal itt hunyt el és a dombóvári temetőben pihen testvérével Györggyel együtt, aki gazdatiszt volt. Nos, ezek a tények vezéreltek, amikor megnyitottuk Dombóvár első látogatható közgyűjteményét, még 1995. június 24-én. Megjegyezném, hogy az eltelt 21 év során mintegy 53 ezer fő kereste fel az emlékhelyet a világ minden részéből.

Húsz esztendő egy ember életében is sok időnek számít, de egy civil szervezet esetében még több teendővel szembesülünk.

Civil szervezetünk 1996. december 10-én alakult meg a dombóvári Művelődési Házban 21 fő alapító taggal. Már az első alapszabályunkban rögzítettünk két fontos célunkat: Minden évben megjelentetjük emlékkönyvünket és kiírjuk rajzpályázatunkat általános iskolások és kisgimnazisták számára. A húsz évvel ezelőtti elképzeléseket eddig tudtuk teljesíteni. Most szerkesztem a 20. évkönyvünket. Eddig mintegy 4.200 oldalon olvasható az egyesület munkássága, helytörténeti dolgozatok, hírek-események, a nagy magyar író levelezése, versek, novellák, fényképek stb. Ezek a kötetek minden bizonnyal forrásértékűek lesznek a majdani helytörténeti kutatók számára. Annál is inkább, mert a város és városkörnyék kulturális rendezvényeit is tartalmazzák. Azt már mondanom sem kell, hogy az íróval foglalkozó fiatalok pl. a diploma- munkájuk megírásához nélkülözhetetlen adatokhoz, dokumentumokhoz, fényképekhez juthatnak hozzá.

Májusban pedig megtartottuk a Városi Könyvtárban a 20. rajzpályázatunk eredményhirdetését. Természetesen minden jutalmazott gyermek egy- egy Fekete István könyvet kap ajándékba. Ezzel az ifjúság olvasóvá neveléséhez szeretnénk hozzájárulni. Tisztában vagyunk vele, hogy a mai gyermekeket nehéz a számítógép elől elcsalni. Az idei évben 68 gyermek vehette át a könyvjutalmat. Eddig összesen 1105 gyermek részesült elismerésben. A második célunk a természet és környezetvédelem megszerettetése, a harmadik pedig, hogy felhívjuk a tehetséges gyermekekre a figyelmet.

Sajnos taglétszámunk csökkenő tendenciát mutat. Voltunk már 187-en is, de az elmúlt húsz évben 32 tagunk távozott az élők sorából, utánpótlás pedig nem igen van. De talán ezzel minden szervezet szemesül. Jelenlegi taglétszám 127 fő az ország minden részéből, Szombathelytől- Debrecenig, Mátraszentimrétől- Lentiig bezárólag.

Fontos feladatunk a nagy magyar író példás életének és írói munkásságának bemutatása, ápolása, népszerűsítése. Jómagam tartottam előadásokat könyvtárakban, vadásztársaságoknál, iskolákban, idősek otthonában, nyugdíjas klubokban, művelődési házakban, sőt még templomban is, Vecsésen / Budapest, Pécs, Kaposvár, Komló, Bonyhád, Gölle, Mosdós, Vecsés, Balatonkiliti, Balatonfenyves, Veszprém, Balatonszepezd, Keszthely, Szekszárd, Taszár, Balatonszárszó, Bükkösd, Ságvár, Zselickislak stb./ Vecsésre visszatérve Gál István helytörténész meghívásának tettem eleget. Ő egyébként a most is jelen lévő tagtársunk, Tóthné Gizike testvére. Az Andrássy- telep templomában gyűltek össze a város és a környező települések iskolásai. Annál az oltárnál tarthattam meg előadásomat, melynél a háború alatt az író megírta a Tíz szál gyertya c. könyvét. Ez a márvány oltár a lebombázott budai / sas-hegyi /templomból került Vecsésre 1949-ben, amikor elkészült az ottani új templom. A bombázások következtében templom és berendezése teljesen megsemmisült, de az oltár épségben megmaradt, ami véleményem szerint nem a véletlen műve!

Részt veszünk az immár hagyományossá vált bakócai Természetismereti, életrajzi terepi akadályversenyen, melyet a Mecsek Erdő ZRT. indított el 10 évvel ezelőtt. Az eredményesen szereplő diákoknak könyvjutalmakat ajánlunk fel. A Fekete István Múzeumban rendszeresen fogadjuk a diák, nyugdíjas, vadász csoportokat, családokat, illetve két iskola diákjait készítjük fel az érettségire / Kaposvár, Dombóvár/ Fekete István író életéről és munkásságáról. Kiadványainkat eljuttatjuk a Városi Könyvtárnak, több iskolának, egyéb intézményeknek és a Fekete István Emlékhelyeknek is.
Második éve kirándulást szervezünk Fekete István író nyomában címmel. Az elmúlt évben a Kis-Balatonnal és Keszthellyel ismerkedtünk meg. Az idén Bakócára látogattunk el, ahol szintén tervezik az író emlékhelyének megvalósítását. Ez már a hatodik lesz a sorban, Gölle, Ajka, Dombóvár, Diás sziget, Keszthely után. Ott jártunkkor minden segítséget megígértünk a község vezetésének. A jövő évben pedig a Siófokon tevékenykedő Szollár András tagtársunk által fenntartott Fekete István Oktatóteremmel és a Balatonfenyveshez tartozó Imre majorral / Nagyberek / ismerkedhetünk meg, ahol több alkalommal is vadászott és horgászott Fekete István. 2018-ban pedig minden valószínűség szerint Ajkát keresessük majd fel. Munkásságunk nyomon követhető a 2009-ben elindult honlapunkon: www.feketeistvanmuzeum.hu
1996-tól napjainkig számtalan interjú, tudósítás készült egyesületünk munkájáról, a Fekete István Múzeum bemutatásáról az országos, regionális és helyi médiumok részéről egyaránt. Azt hiszem ezzel is hozzájárultunk várososunk jó hírnevének öregbítéséhez. Több emléktábla és szobor avatásának voltunk a kezdeményezői: Dombóváron a Turul, Illyés Gyula szobor, Göllében, Lápafőn, Dombóváron, Várongon, Döbröközön, Attalában emléktáblák avatása elfeledett híres szülöttek emlékére.

A jogszabályi változásoknak köszönhetően minden civil szervezetnek meg kell újítania, illetve módosítania kell alapszabályát. A Fekete István Kulturális Egyesület 2016. március 4-én megtartott közgyűlésén ezt megtette. A Szekszárdi Törvényszék Dr. Kövesdi Balázs ügyvéd úrnak köszönhetően beadványunkat 2016. Július 14-én hozott határozatával elfogadta.

Az egyesület elnöksége: Bodó Imre alapító elnök, Harsányiné Babocsai Gabriella alelnök, Szívek Éva Judit titkár, Opper Lajosné, Szollár András tagok.

Felügyelőbizottság tagjai: Tösmagi Lászlóné elnök, Tóth Gáborné, Nagy Gábor tagok.

Az sem titok, hogy a tavalyi évben felterjesztettem Fekete István író munkásságát 5 megye Értéktár Bizottságához, kéve őket, hogy annak elfogadása után a kérést küldjék tovább az országos Hungarikum Bizottsághoz. Somogy és Tolna megyék bizottságai elfogadták a javaslatot és tovább küldték azokat Budapestre. Zala megye is elfogadta, de nem terjesztette fel Fekete István életművét az országos bizottsághoz. Baranya megye eddig még nem válaszolt és úgy tudom, hogy Veszprém megye felterjesztése folyamatban van. Jómagam is megküldtem a Hungarikum Bizottságnak a beadványomat. A hiánypótlások megtörténtek, így bízom benne, hogy hamarosan döntés születik ebben az ügyben is. Nem titok az sem, hogy nemzedékek nőttek fel Fekete István író könyvein, három éve pedig eladták Magyarországon a tízmilliomodik kötetét. Nincs még egy magyar író a Jókait és a többi klasszikus írót leszámítva, akiknek ennyi könyve jelent volna meg a XX- XXI. században. Természetesen ehhez hozzá tartozik az a tény is, hogy az un. klasszikus magyar írók idejében sokkal többet olvastak az emberek, nem volt internet és számítógép, rádió és televízió stb. Az sem elhanyagolható, hogy ők a történelmi Magyarország területén éltek és alkottak és abban az időben lényegese több könyv jelent meg, mint napjainkban. Fekete István író könyveiből a magyar és az egyetemes szeretet, a tisztelet, a becsület, hazaszeretet, szülőföld szeretet sugárzik. Nem véletlen, hogy kötelező olvasmány a Vuk és ajánlott a Tüskevár általános iskolásaink számára.

Szeretném megköszönni elnökségünk és tagságunk nevében is a város önkormányzatának támogatását, mellyel immár 20 éve hozzájárulnak hozzá egyesületünk zavartalan és töretlen működéséhez. Így a kitűzött és deklarált céljainkat elérhetjük. Köszönöm továbbá a Nemzeti Alapítvány elnök asszonyának, Juhász Juditnak a sok-sok pénzbeli támogatását és természetesen az állampolgárok 1 %-os felajánlását is. Utoljára, de nem utolsó sorban köszönet illeti elsősorban a dombóvári tagságot és az elnökség tagjait, akik nagyban segítik munkánkat, hogy ha büszkék nem is, de elégedettek lehetünk tevékenységünkkel.

Dombóvár, 2016. december 10.

Bodó Imre
alapító, elnökVissza a hírekhez                  Vissza a főoldalra