Kezdőlapnak"Ha mélyen magamba nézek, szeretetem határtalan határát egyetlen szó fejezte ki, egyetlen régi-régi szó, amiben élők és holtak benne voltak, s ez az érthetetlen, de nekem mindent jelentő szó mondta ki, hogy GÖLLE"

"Ha mélyen magamba nézek, szeretetem határtalan határát egyetlen szó fejezte ki, egyetlen régi-régi szó, amiben élők és holtak benne voltak, s ez az érthetetlen, de nekem mindent jelentő szó mondta ki, hogy GÖLLE."


 

110 éve született Fekete István...

 

1900. január 25-én született a Fekete család első gyermeke a Somogy megyei Gölle községben. A kisfiú az István nevet kapta. Édesapja a Dombóvárról származó Fekete Árpád 1889-től kántortanítóként dolgozott a községben. Édesanyja pedig Sipos Anna, a marcali erdész leánya volt.

Fekete Árpád nemcsak "Mester" volt, hanem igen jó gazda hírében is állott. Szép lovai voltak és Fáni nevű tehenével elnyerte a nagydíjat az Országos Mezőgazdasági Vásáron, megelőzve a kor nagyhírű uradalmait. Nagy hangsúlyt helyezett a parasztgyermekek továbbképzésére is. Megszervezte a Téli Gazdaképző Tanfolyamokat az elemi iskolát befejezett fiatalok számára.

A kis Fekete Istvánt pedig már korán a természet szeretetére nevelte. Rendszeresen küldte a jelenéseket Gölle és környéke madár- és növényvilágáról Hermann Ottónak. A gyűjtő utakra is sokszor magával vitte.

"Fiam, pattanj fel a hintóra. Ha meglátsz egy madarat, már majdnem olyan, mintha a Tiéd lenne." - bíztatta a gyermeket.

Életének tehát a legfogékonyabb korszakát töltötte Göllében. Itt került kapcsolatba a parasztgyerekekkel, akik haláláig barátai maradtak. Itt ismerte meg élete első Matuláját, Puska Andrást, az uradalmi csőszt. Akinek a beceneve valóban Matula volt. Az egyszerű, de értékes emberek emléke meghatározta későbbi életét is.

Gölle után Kaposvár következett, ahol végezte iskoláit, majd katonáskodás és a Gazdasági Akadémia után Bakócára került segédtisztnek. 1929-ben elnyerte a vezető gazdatiszti állást Ajkán. Írói munkája is ott bontakozott ki.

A koppányi aga testamentuma c. történelmi regényével futott be, majd két évvel később a Egyetemi Nyomda nagydíját kapta meg a "Zsellérek" c. regényéért.

Közben a Herczeg Ferenc szerkesztette Új Idők közölte elbeszéléseit, vadásztörténetei pedig Kittenberger Kálmán vadászlapjában, a Nimródban láttak napvilágot.

1942-től a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott. Fekete Istvánról tudni kell, hogy nem csak ifjúsági író volt, mert verseket és színdarabokat is írt, tudományos munkája is megjelent, filmek forgatókönyveit is megírta. Vadászati és halászati szakíró is volt. S mégis, a névjegye alatt mindössze ennyit olvashatunk, hogy "okleveles gazda".

Nemrégiben találtam hagyatékában több kis füzetet. "A Cöndétől a Palánkosig" cím alatt is szeretett volna életrajzi regényt írni (még az 50-es években), és Szent Ferenc élete és munkássága is foglalkoztatta. Számtalan elbeszélése, írása jelent meg az Új Ember c. hetilapban is.

Az ünnepek előtt kaptam meg dr. Pénzes Balduin néhai főszerkesztő  levelét, melyben többek között e sorokat olvashatjuk:

"A Te könyveid kapcsolnak ez idő szerint az élő magyar irodalomhoz. A "Csend" hol felderített, hol könnyekig meghatott.

Külön köszönöm, hogy olyan nagyszerűen keresztény tudsz lenni a könyvben. Úgy kerül a mesédbe, mint díszítő elem. S úgy hat, hogy természetes, az élethez tartozik." Fekete István könyvéből sugárzik a szeretet, a becsület és a tisztesség.

Nagy magyar írónk 25 évig élt a fővárosban, de mindig vidékre vágyott. 1999. augusztus 20-án avattuk Göllében mellszobrát, melyet Farkas Pál szekszárdi szobrászművész készített. Dr. Kanyar József többek között a következőket mondta róla: "A falu tanítója volt az édesapja. A nemzet fia pedig a szépen beszélő magyar író, akinek már kapcsos díszkötésbe kellene kötni írásainak minden sorát, szépségét és szülőföld szeretetét, hogy megőrződjék, mint az imádságos könyvbe préselt szagos menta."

2004. augusztus 14-én végleg hazatért Feleségével, Edith asszonnyal és Bogáncs kutyával együtt. Az újratemetés 34 év után megvalósulhatott a szülőfaluban, melyre álmomban sem mertem gondolni. Most ott pihen a göllei parasztemberek, a gyermekkori barátok és kistestvérei gyűrűjében.

Szinte nincs nap, hogy ne keresnék fel a sírokat, melyek a Szent Vendel kápolna tövében találhatók meg.

Sajnos, kritikusaink és irodalomtörténészeink sem méltatják Őt, nem helyezik az életműnek megfelelő helyre. Egyedül Sánta Gábor szegedi tanár és szűk csapata, Horváth József, a bibliográfia szerzője és néhány szervezet, múzeum, iskola és vadásztársaság ápolja emlékét szerte a hazában.

A dombóvári "Fekete István" Múzeum és Egyesület hármas jubileumra készül. 110 éve született az író, 15 éves a dombóvári emlékhely, melyet eddig 28.000 fő keresett fel. 40 éve hunyt el, erre a napra (1970. június 23.) is emlékezünk majd. A megemlékezés Göllében konferenciával kezdődik, majd Dombóváron folytatódik.

Születésnapján Soós Tibor kaposvári festőművész tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők.

Mintegy 45 könyve jelent meg, és Jókai mellett a legnépszerűbb magyar írónak tartják. Szívébe mártott tollal írt! Ennél többet és szebbet pedig egyetlen magyar íróról sem lehet elmondani!

 

Dombóvár, 2009. december 26.                                   F. Bodó Imre elnök,

                                                                                         Fekete István Kulturális

                                                                                         Egyesület Dombóvár

 


Vissza a hírekhez